Welkom bij Pure

Beste klanten,

 

Na een lange periode van onzekerheid, mogen we jullie weer verwelkomen in onze zaak. Dit kunnen we echter alleen doen door samen een aantal regels te volgen.

 

Klanten

 

- Blijf thuis als je verkouden bent of griepklachten hebt .

 

- Bij ontvangst vindt er bij elke gast een controlegesprek plaats om in te schatten of er gezondheidsrisico’s zijn.

 

- Desinfecteer je handen bij binnenkomst en na toiletbezoek. 

 

- Houd 1,5 meter afstand van andere gasten en het personeel.

 

- Maximaal 4 mensen voor de toonbank.

 

- Bestel aan de toonbank.

 

- Een medewerker wijst je een tafel toe.

 

- Bij drukte werken wij met een tijdslimiet van 45 min. voor onze tafels vanwege het beperkt aantal beschikbare zitplaatsen.

 

- Volg ten alle tijde de aanwijzingen van onze medewerkers op!

  Indien aanwijzingen niet opgevolgd worden kan toegang tot de winkel ontzegd worden.

 

 

 

Onze medewerkers 

 

- We hebben onze medewerkers extra geïnstrueerd op hygiëne: zo worden contactpunten bijvoorbeeld meerdere keren per uur      schoongemaakt.

 

- Medewerkers wassen tenminste iedere 30 minuten hun handen conform voorschriften RIVM.

 

- De medewerkers hebben dagelijks een controlegesprek over hun gezondheid voor aanvang van de werkzaamheden.

 

- Medewerkers met verkoudheidsklachten of lichte griepverschijnselen blijven thuis.

 

 

Bron: Rijksoverheid, laatste update: juni 2021

 

Algemene richtlijnen horeca

 

- Houd 1,5 meter afstand tot andere gasten en de medewerkers.

Uitzonderingen: 

a. Aan een tafel mogen maximaal 4 personen zitten behorende tot één gezelschap. Meer personen mag alleen als het om één       huishouding gaat.

b. Tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen.

c. Op het terras zijn uitsluitend zitplaatsen. Er mogen dus geen gasten staan op het terras

Wanneer je je niet houdt aan de 1,5m regels van het horecabedrijf en/of de - geldende 1,5m regels van de overheid dan kan    de toegang tot het horecabedrijf worden ontzegd. Schade die het horecabedrijf leidt door jouw handelen in strijd met die regels  kan op jou worden verhaald.

 

 

 

Welcome to Pure

 

 

Dear customers,

 

After a long period of uncertainty due to the corona crisis, we can welcome you back into our shop. Please follow a few important guidelines.

 

 

Customers

 

- Stay at home if you have a cold or flu.

 

- The staff is expected to ask the guests a few quick questions upon arrival, to asses whether the visit poses a risk.

 

- Desinfect your hands on entry and after a toilet visit.

 

- Keep 1.5 meters away from other guests and employees.

 

- Maximum of 4 people in front of the counter.

 

- Order at the counter.

 

- Wait to be seated by a staff member.

 

- In busy periods we work with a time limit of 45 min for our tables because of the limited number of seats available.

 

- Always follow the directions of the staff. Guests failing to follow the imposed 1.5m rules within the establishment, can be denied    entry or asked to leave the premises.

 

- Guests will be held responsible for any damage to the establishment or any fellow guests resulting from their actions.

 

Our employees

 

-  We have extra instructed our employees on an extended hygiene policy.

 

-  Employees wash their hands at least every 30 minutes in accordance with RIVM regulations.

 

-  Employees have a daily health check before starting work.

 

-  Employees with colds or mild flu symptoms stay at home.

 

 

General guidelines for guests

 

Source: Rijksoverheid, last update: june 2021

 

- Keep 1.5 meters away from other guests and employees (except people who form a joint household and pairs. The rules will be   enforced for groups larger than 2, therefore pairs that do not form a joint househould can also be within 1.5 meters of each   other.

 

- There are only seats on the terrace. So guests without a table are not around to hang around the terrace and the shop.

 

- A maximum of 30 guests (excluding staff) is permitted inside.